Montarea și instalarea

Montajul recuperatoarelor din gama Rezidențială și Comercială (PRANA 150, PRANA 200G, PRANA 200С)

 

Montajul se va face în partea superioară a unui perete exterior. Pentru aceasta, este necesar să executaţi o gaură în petete cu diametrul corespunzător conform modelului:

 • «PRANA 150" (rezidenţial) - o gaură de 162 mm;
 • «PRANA 200G» (rezidenţial) - o gaură de 220 mm;
 • «PRANA 200C» (comercial) - o gaură de 220 mm.

Unitatea este montată în perete cu spumă de montaj sau alt material de etanşare. Astfel, întreaga unitate de lucru se află în interiorul grosimii pereţilor, sunt vizibile doar grilele de ventilaţie, una în interior şi una pe faţada. Gaura de montaj se face la un unghi de 3-5 grade înclinare înspre exterior. Pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului de ventilare este necesar că grila de admisie a aerului (de la stradă) să fie ieşită din perete nu mai puţin de 5 mm.

Lungimea unitații de lucru trebuie comandată în conformitate cu grosimea peretelui în care este planificat montajul.

De ce este suficient UN SINGUR recuperaror PRANA în încapere, dar daca folosiți recuperaroare cu flux de aer reversibil este nevoie sa montați obligatoriu două unitați de lucru?

Recuperatorul Prana, spre deosebire de ventilatoarele cu flux reversibil, asigură admisia şi evacuarea simultană, iar fluxurile de aer din sistem nu se amestecă. Aceasta este una dintre principalele avantaje ale sistemului de ventilaţie Prana faţă de cele cu flux reversibil. Ventilatoare cu flux reversibil funcţionează alternative, întâi evacuează şi apoi alimentează încăperea cu aer. Prin urmare pentru funcţionarea corectă a sistemului de ventilare, este necesară montarea de două astfel de unităţi de ventilare într- o încăpere care să funcţioneze simultan.

Care sunt principalele diferenţele între recuperatorul PRANA şi sistemele de ventilare cu flux reversibil?

Datorită unei distribuţii proporţionale a debitului de admisie şi de evacuare ale recuperarorului Prana este prevenit fenomenul nedorit de vacuum. Acest fenoment, aparent inofensiv, se manifestă prin răspândirea mirosurilor din bucătării şi băi în întreaga locuinţă. Dar adevărata ameninţare pentru viaţă sunt produsele de ardere, care nu pot fi evacuare şi se infiltreza în camerele de locuit. Otrăvirea cu monoxid de carbon - principala ameninţare a sistemelor de ventilare neechilibrate.

Tocmai din acest motiv, ventilatoarele cu flux reversibil ar trebui să fie instalate în perechi. Atunci când o unitate evacuează, cealaltă compensează prin admisie. Ignorarea recomandărilor producătorilor pot duce la consecinţe ireversibile. Primele sisteme de ventilare cu flux reversibil care au fost dezvoltate de inginerii germane, erau vândute numai în kit dublu. Iar sistemul de ventilare Prana este proiectat să funcţioneze cu o singură unitate de lucru în încăpere.

СȘi în materie de eficientă energetică, trebuie să luăm în considerare diferenţe fundamentale, schimbătorul de căldură PRANA face transferul de căldură în mod continuu şi simultan, şi eficienţa energetică a recuperatorului PRANA este constant ridicată. Iar producătorii ventilatoarelor cu flux reversibil măsoară eficienţa energetică în momentul de vârf al performanţei schimbătorului de căldură. Cu fiecare secundă după momentul de vârf al schimbătorului de căldură eficienta scade şi aerul admis în încăpere devine mai rece.

Montajul recuperatoarelor din gama Industrială (PRANA 250, PRANA 340А, PRANA 340S)

Recuperatoarele din gama Industrială sunt proiectate pentru plasarea în interiorul încăperii (Prana 250 sau Prana-340S), sunt montate pe construcţii portante şi fixate cu cleme. Sistemele de ventilare sunt conectate la canale de ventilare de evacuare ramificate şi / sau canale de admisie cu aer în funcţie de proiectarea sistemului de ventilaţie.

     

 

     
Daca se doreste montarea în perete a recuperatorului PRANA 340А sau PRANA 340S, montajul se va face în partea superioară a unui perete exterior. Pentru aceasta, este necesar să executaţi o gaură în petete cu diametrul corespunzător. Gaura de montaj se face la un unghi de 1-3 grade înclinare înspre exterior..
 • «PRANA 340A" (industrial) - o gaură de 350 mm;
 • «PRANA 340S» (industrial)- o gaură de 350 mm;

Unitatea este montată în perete cu spumă de montaj sau alt material de etanşare. Astfel, întreaga unitate de lucru se află în interiorul grosimii pereţilor, şi sunt vizibile doar grilele de ventilaţie, una în interior şi una pe faţadă. Pentru a asigura funcţionarea corectă a sistemului de ventilare este necesar că grila de admisie a aerului (de la stradă) să fie ieşită din perete astfel încât să permită admisia sistemului de ventilare .

Lungimea unitații de lucru trebuie comandată în conformitate cu grosimea peretelui în care este planificat montajul.

 

 

    
    

Conexiunea la reţeaua electrică

Sistemul de ventilare se conectează la reţeaua electrică 230V AC şi frecvenţa de 50 Hz. În modul maxim consumă 32-310Wh / oră, în funcţie de model.

Sistemului de ventilare este controlat printr-un panou de control de la distanţă, care permite utilizatorului să stabilească pentru sistemul de ventilare trei moduri de funcţionare.

ATENŢIE! Sistemul de ventilaţie este conectat la sursa de alimentare numai de către un electrician calificat, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru a conecta sistemul de ventilaţie (rezidenţial şi comercial), trebuie să:

 1. Conectaţi bornele de contact 1, 2 la reţeaua electrică prin intermediul unui cablu de alimentare cu două fire, cu o secţiune transversală minimă de 0,75 mm2. Dacă pachetul include comutator reostat, acesta este conectat la sursa de alimentare în serie.
 2. Conectaţi ventilatoarele.
 3. Efectuaţi o inspecţie vizuală a unităţii de lucru a ventilatorului.

Recuperatorul Prana asigură un debit de aer optim în încăpere datorită funcţionarii celor două ventilatoare silenţioase (zgomot minim 26dB).

Debite:

«PRANA (rezidenţial)": debit de 18/oră

«PRANA (comercial)": debit de 40m³/oră

Cerinţe de siguranţă

 1. Protecţia împotriva şocurilor electrice depinde de tipul de protecţie aplicată instrumentelor din clasa II, în conformitate cu legea în vigoare.
 2. Tipul ventilatoarelor sunt conforme cu standardele în vigoare.
 3. Gradul de protecţie împotriva accesului la părţile periculoase şi împotriva pătrunderii apei: IR24.


ATENŢIE! Toată instalaţia şi lucrările electrice privind racordarea sistemului de ventilaţie (mentenanţă) vor fi efectuate numai după ce produsul va fi deconectat de la reţea.

ATENŢIE! Nu acţionaţi sistemul de ventilaţie dacă există riscul pătrunderii obiectelor străine în interiorul unităţii de lucru care pot bloca sau deteriora lamele rotorului ventilatoarelor.

ATENŢIE! Sisteme de ventilare nu pot fi utilizate în zonele în care aerul conţine substanţe agresive sau dacă îndeplineşte condiţiile de temperatură de funcţionare.

Întrebări și comenzi